Principi liječenja

Principi liječenja hroničnih (i svih bolesti) sa stanovišta moderne medicine, ortomolekularne medicine, naturopathie kao i tradicionalne kineske medicine (TCM).

DETOKSIFIKACIJA

Prvi princip

Prvi i najvažniji princip je: odstraniti patogeni faktor (TCM) ili ti što brža i potpunija alkalizacija organizma (naturopatija) ili detoksifikacija (savremena medicina.)

OBJAŠNJENJE:

Glavni uzrok većine današnjih bolesti (srčana, dijabetes, autoimune bolesti, osteoartritisi, maligne bolesti i benigni tumori, HOBP, osteoporoza) su poslijedica poremećaja metabolizma kao što je pretjerana zakiseljenost organizma (Nobelovci: Dr Otto Warburg, Dr Hans Krebs).

Kiselost je idealan medij za tumorske ćelije (ALI I BAKTERIJE I VIRUSE), ali ne mogu da opstanu u normalnoj alkalnoj sredini /PH 7,4/.

Zakiseljenost organizma je prije svega poslijedica pogrešne i pretjerane savremene ishrane (previše: životinjskih proteina, šećera, rafinisanih produkata, nedostatka nutrijenata), stresnog načina života kao i zagađenosti vazduha, vode i hrane solima teških metala i slično.

Najbrža i najpotpunija alkalizacija se postiže potpunom veganskom ishranom, sirovim voćem i povrćem (tzv. R A V A), 80/10/10. Uz evenualnu upotrebu prirodnih brzih alkalizatora.

Ukoliko to situacija zahtjeva (jake alergije, autoimuna stanjea, promjene ponašanja ili psihijatrijska stanja) počinje se sa GAPS protokolom, a nastavlja sa jednim od drugih programa ishrane.

Upotreba specijalnih kineskih preparata za čišćenje vreline (Fang Feng, Wen Dan Wan), hladnoće (Er Chen, Shen Ling) i drugih patogenih faktora.

Upotreba antioksidanasa, vitamina i superhrana, kao i aktivne gline ili uglja, za čišćenje organizma od teških metala i slobodnih radikala te smirivanja upala i inflamtornog potencijala.

Ova faza, koja se zove i faza detoksifikacije (ispiranje organizma velikim količinama prirodnih vitamina, minerala, enzima i fitonutrijenata), traje od 4 do 12 sedmica, mada i ako se kasnije djelimično napušta, uvijek ph pljuvačke i urina moraju biti u opsegu alkalnosti (ph 7-8).

Ova ishrana se kod mnogih oboljenja (diabetes, maligne bolesti, bolesti zglobova i slično) najbolje smijenjuje sa KETOGENOM ISHRANOM, koja je izrazito antiinflamtorna, reguliše nivo šećera, masnoća, kiselina, ukida izvor energije tumorskim ćelijama i mnogo se lakše podnosi od strane pacijenata.

PRINCIP ORTOMOLEKULARNE HOMEOSTAZE

PRINCIP ORTOMOLEKULARNE HOMEOSTAZE je zadovoljiti optimalno sve potrebe ćelije (ovo je uveo dvostruki nobelovac Linus Pauling). Podrazumjeva da svaka ćelija ne smije oskudijevati u bilo kom mikronutrijentu ili vitaminu, i da u takvim uslovima organizam ima sposobnost samoiscjeljenja od bilo koje bolesti.

U praksi se svodi na (već postojeću) korekciju ishrane, uzimanje saplemenata hrani u vidu raznih mikroelemenata od željeza i zinka do vanadiuma i hroma, ali najvažniji dio je terapija antioksidansima i tzv. megavitaminska terapija sa C vitaminom, D3 vitaminom, B3 vitaminom, K2 vitaminom, koji u velikim dozama imaju fascinantan regulatorni efekat u našem tijelu i na naše zdravlje.

PRINCIP NATUROPATIJE

Samo ljekovita suspstanca u svom prirodnom obliku i okruženju može dovesti do potpune regulacije (izlječenja) bilo kog poremećaja u organizmu. Svako izuzimanje ljekovite supstance iz svog prirodnog okruženja i njeno koncentrisanje ili modeliranje, u organizmu dovodi do remećenja prirodne homeostaze i do debalansiranja, što dugoročno vodi novim poremećajima i potrebom za većim dozama i novim lijekovima umjesto izliječenju.

To podrazumijeva uzimanje prirodnih namirnica (u količinama i obliku pripreme), sredstava – preparata i vitamina u prirodnom obliku (ne rafinisanom i ne koncetrovanom obliku) precizno prema konkretnom sindromu od kojeg boluje pacijent.

Dakle uzimanje biljnih, balansiranih preparata koji se nadopunjuju i pojačavaju i prvi i drugi princip.

Na taj način se aktiviraju, pojačavaju, usmjeravaju i ubrzavaju prirodni reparatorni i regenerativni procesi i normalizacija stanja započeta sa prva dva principa.

PRINCIP DOVOLJNE OKSIGENACIJE

Princip dovoljne (ali ne i pretjerane) oksigenacije

Ovaj princip izvire iz saznanja da su mnoge bolesti i stanja poslijedica, ili nedostatka kiseonika ili njegovog pretjeranog prisustva.

Mnoge savremene bolesti (već gore navedene) uzrokovane su stresom koji remeti rad našeg autonomnog (vegetativnog) nervnog sistema, što se manifestuje poremećajem disanja i poremećajem koncentracije ključnih gasova u organizmu.

U praksi se svodi na uzimanje adekvatne (obično) PALEO ishrane, koja stvara manje slobodnih radikala i smanjuje oksidativni stres, na uzimanje prirodnih antioksidanasa i vitamina koji blokiraju slobodne radikale, kao jedan pristup, s druge strane odnose se na specijalne vježbe disanja koji smanjuju našu ventilaciju (i oksigenaciju, pojačavaju karbonizaciju) što istovremeno obezbjeđuje dovoljno i pojačano prisustvo kiseonika u kritičnim zonama organizma (disanje po Bouteyku), aktivira VNS što se posebno interferira sa prvim principom alkalnosti – kiselosti.

Savremena istraživačka i naučna medicina smatra da, ako se zadovolje ovi principi da može i mora doći do samoiscjeljenja bilo koje bolesti, a koja je posljedica metaboličkih poremećaja.

Danas se smatra da 6-7 najvećih grupa bolesti od koje boluju stanovnici Evrope i Sjeverne Amerike (vaskularne, diabetes, hipertenzija, autoimune bolesti, maligne bolesti, kao i osteporoza i HOBP) su metabolički uzrokovane pogrešnom ishranom i stresom.

PRINCIP DJELOVANJA NA GENETSKOM NIVOU

Zaustavljanje skraćivanja TELOMERA

Dolazimo i do 5 principa: djelovati na što višem nivou-genetskom nivou!

Cilj svih ovih mjera je zaustavljanje skraćivanja telomera (rasipanja) i time starenja ćelije kao i pojave patologije gubitkom gena koji nisu zaštićeni telomerom.

U stvarnosti sve gore navedene mjere aktiviraju uspavani enzim telomerazu koji obnavlja i regeneriše telomere.

U mnogim studijama je dokazano da sirova hrana – voće i povrće, ketogena i pravilna paleoishrana, ljekovite trave i vitamini, pravilno izabrani i dozirani, te umjerena oksigenacija (ovim redom) tokom jedne godine mogu ne samo zaustaviti skraćivanje telomera već ih i produžiti i do 29%!!!

DAKLE OSOBA SA 60 GODINA STAROSTI SE MOŽE VRATITI U FUNKCIONALNU (I BIOLOŠKU) STAROST OD 40 GODINA!!!